Кажуть, довго парубками

Кажуть, довго парубками
Залишаються діди,
Та від того між жінками
Більше сміху, ніж біди.

Кажуть, часом і старіша
Завладіє молодим,
Та від того чим палкіша,
Тим ядючіша, як дим.